Gratis verzending boven €50! Eigen installatiedienst! 4,9/5 uit meer dan 650 reviews!

Ruilen en retourneren

Veelgestelde vragen

Foute levering

Onze excuses voor het ongemak, we zetten dit meteen recht. Stuur een mail naar info@fitnessking.be.

Je wenst je bestelling te retourneren

Herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fitnessking, LNH bvba, België, Zeelsebaan 83, 9200 Dendermonde, info@fitnessking.be, +32 52 21 07 94) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug indien het toestel in de ongeopende verpakking zit. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. U kan uw bestelling laten ophalen door Fitnessking (tegen betaling) ofwel zelf instaan voor het transport (ons adres: Scheldedijk 52, 9200 Dendermonde). De terugbetaling zal pas plaats vinden nadat het goed (in perfecte staat) terug in het bezit is van Fitnessking (LNH BVBA).
U hebt het recht om uw aankoop ook uit te proberen en te inspecteren om zijn eigenschappen te leren kennen. Net alsof u in een echte winkel bent dus. Niet meer en niet minder. Fitnessking behoudt wel het recht om het terug te betalen bedrag te verminderen met de waardevermindering van het product.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Fitnessking, LNH bvba, België, Zeelsebaan 83, 9200 Dendermonde, info@fitnessking.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*).
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Je wenst je toestel te ruilen

Heb je een toestel besteld maar ben je toch niet tevreden en wil je liever een ander toestel? Dit kan, maar steeds in overleg met ons. We kijken dan naar de staat van het toestel en bepalen zo de restwaarde. Wij kunnen niet meer de volledige aankoopprijs terugstorten voor een toestel dat reeds gemonteerd is.

Een toestel dat nog in de originele verpakking zit, kan binnen de 30 dagen gratis geretourneerd worden.